COVID-19

Z uwagi na sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się zakażeń koronawirusem (COVID -19) oraz koniecznością zminimalizowania ryzyka i kontaktu z potencjalnie chorymi osobami, Zarząd Spółki Akces- Obsługa Nieruchomości zwraca się z prośbą o ograniczenie do minimum bezpośredniego kontaktu z pracownikami Spółki.

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na ocenę zdarzenia, zwłaszcza pod kątem natychmiastowej interwencji pracowników Spółki w zakresie awarii. W przypadku zdarzeń, które nie wymagają obecności pracowników, a mogą zostać rozwiązane we własnym zakresie bądź odłożone na późniejszy okres, zaleca się wykorzystywanie kontaktów telefonicznych bez konieczności osobistego załatwienia sprawy w siedzibach administracji Spółki.