WM Polaka 2-2A

Wspólnota  Mieszkaniowa  przy ul. Polaka 2, 2A  w Świętochłowicach  ogłasza  konkurs ofert na wykonanie następujących zakresów robót:

  1. Remont balkonów i loggii od strony frontowej budynku przy ul. Polaka 2, 2A w Świętochłowicach.

Oferty należy składać  na adres e-mail Administratora AKCES-Obsługa Nieruchomości Sp. z o.o. 40-759 Katowice, ul. Sielska 10 w terminie do dnia 01.06.2020 r.

Adres e-mail:biuro@nieruchomosci-akces.pl

W załączeniu – specyfikacja istotnych warunków zamówienia, wzór umowy na roboty budowlane oraz przedmiary robót.

Osoby do kontaktu w tej sprawie:

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Wojciech Przepióra w.przepiora@nieruchomosci-akces.pl

Inspektor nadzoru Janusz Darowski  j.darowski@nieruchomosci-akces.p