WM Batorego 1 w Katowicach

Wspólnota  Mieszkaniowa  przy ul. Batorego 1 w Katowicach ogłasza  konkurs ofert na wykonanie następujących robót:

„Naprawa stropów drewnianych w budynku mieszkalnym”.

Zakres robót:

 •    Rozbiórka wszystkich podłóg, posadzek i podłoży pod posadzki. wykonanych na stropach.
 •    Rozbiórka polep wykonanych na ślepych pułapach.
 •    Rozbiórka ślepych pułapów.
 •    Przygotowanie stropów do wykonania robót remontowych z oczyszczeniem belek w miarę potrzeb.
 •    Wzmocnienie istniejących belek stropowych w sposób pokazany w projekcie.
 •    Wypełnienie wełną mineralną przestrzeni między belkami (ułożenie na ślepym pułapie z siatki mocowanej do belek listwami).
 •    Na belkach stropowych przewiduje się montaż płyt OSB grubości 25 mm.
 •    Na płytach ułożone będą posadzki z paneli podłogowych lub z płytek ceramicznych w pomieszczeniach mokrych.
 •   Wykonanie podsufitki z płyt gipsowo – kartonowych.
 •   Wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo – kartonowych (w miejsce uprzednio rozebranych).
 •   Wykonanie robót towarzyszących i pomocniczych.

Oferty należy składać  w siedzibie Administratora: AKCES-Obsługa Nieruchomości Sp. z o.o. 40-759 Katowice, ul. Sielska 10 lub drogą elektroniczną na adres e-mail:  lub   r.krupa@nieruchomosci-akces.pl
w terminie do dnia 26.05.2023r. do godz. 14.30.

Aby otrzymać szczegółowy przedmiar robót należy zwrócić się z zapytaniem na adres mailowy:  r.krupa@nieruchomosci-akces.pl

Dokumentacja projektowa udostępniana jest w siedzibie spółki Akces Obsługa Nieruchomości przy ul. Sielskiej 10 w Katowicach w godzinach 8.00 do 14.00

Osoby do kontaktu w tej sprawie:  Roman Krupa tel. 516-086-602