WM Grażyńskiego 5 w Katowicach

Wspólnota  Mieszkaniowa  przy ul. Grażyńskiego 5 w Katowicach ogłasza  konkurs ofert na wykonanie następujących robót:

„Naprawa konstrukcji wsporczej galerii oraz awaryjnej klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Grażyńskiego 5 w Katowicach”.

Oferty należy składać  w siedzibie Administratora: AKCES-Obsługa Nieruchomości Sp. z o.o. 40-759 Katowice, ul. Sielska 10 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@nieruchomosci-akces.pl
w terminie do dnia 30.09.2022r. do godz. 13.30.

W załączeniu – specyfikacja istotnych warunków zamówienia, wzór umowy na roboty budowlane oraz przedmiary robót.

Dokumentacja projektowa udostępniana jest w Administracji AKCES-Obsługa Nieruchomości Sp. z o.o. ul. Grażyńskiego 68/1 w Katowicach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15.00.

Osoby do kontaktu w tej sprawie: 

Wojciech Przepióra: w.przepiora@nieruchomosci-akces.pl +48 516 086 604