WM Kościuszki 6 w Jaworznie

Wspólnota  Mieszkaniowa  przy ul. Kościuszki 6 w Jaworznie ogłasza konkurs ofert na:

„wykonanie remontu balustrad balkonowych z płyt  betonowych zbrojonych, malowanie wnęk balkonowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kościuszki 6 w Jaworznie”.

Prosimy o złożenie oferty obejmującej zakres jednej kolumny balkonów, zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

Oferty należy składać  na adres e-mail  Administratora: AKCES-Obsługa Nieruchomości Sp. z o.o. 40-759 Katowice, ul. Sielska 10 w terminie do dnia 22.10.2021r.

Adres e-mail:  biuro@nieruchomosci-akces.pl

W załączeniu – przedmiar robót.

Osoby do kontaktu w tej sprawie: 

Inspektor nadzoru Janusz Darowski j.darowski@nieruchomosci-akces.pl

tel. 501 745 933