WM Matejki 4 w Katowicach

Wspólnota  Mieszkaniowa  przy ul. Matejki 4  w Katowicach  ogłasza konkurs ofert na:

odtworzenie wspornikowych balkonów zewnętrznych i loggii od strony podwórza  w budynku przy ul. Matejki 4 w Katowicach.

Oferty należy składać  na adres e-mail  Administratora: AKCES-Obsługa Nieruchomości Sp. z o.o. 40-759 Katowice, ul. Sielska 10 w terminie do dnia 29.04.2022 r. do godz. 14.00

Adres e-mail – biuro@nieruchomosci-akces.pl

W załączeniu – specyfikacja istotnych warunków zamówienia, wzór umowy na roboty budowlane oraz przedmiary robót.

Osoby do kontaktu w tej sprawie: 

Inspektor nadzoru Janusz Darowski  – jdarowski@interia.pl lub j.darowski@nieruchomosci-akces.pl