WM Mikołowska 45

Wspólnota  Mieszkaniowa  przy ul. Mikołowskiej 45 w Katowicach  ogłasza konkurs ofert na:

Remont elewacji frontowych pokrycia dachowego oraz kominów ponad dachem budynku przy ul. Mikołowskiej 45  w Katowicach.

Oferty należy składać  na adres e-mail  Administratora: AKCES-Obsługa Nieruchomości Sp. z o.o. 40-759 Katowice, ul. Sielska 10 w terminie do dnia 31.01.2022 r. do godz. 14.00

Adres e-mail: biuro@nieruchomosci-akces.pl

W załączeniu – specyfikacja istotnych warunków zamówienia, wzór umowy na roboty budowlane oraz przedmiary robót.

Osoby do kontaktu w tej sprawie: 

Inspektor nadzoru p. Janusz Darowski: j.darowski@nieruchomosci-akces.pl lub jdarowski@interia.pl