WM Ogrodowa 6

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Ogrodowej 6 w Świętochłowicach ogłasza konkurs ofert na realizację następujących prac remontowych:

– docieplenie ścian zewnętrznych + wyprawa elewacyjna wraz z kolorystyką,

– odtworzenie detali architektonicznych,

– montaż balustrady portfenetru nad wejściem,

– remont pokrycia dachowego,

– wymiana okien piwnic,

– wymiana obróbek blacharskich, parapetów, rur spustowych,

– remont klatki schodowej,

– remont wejść do budynku,

– prace towarzyszące.

Oferty należy składać w siedzibie Administratora: AKCES-Obsługa Nieruchomości Sp. z o.o.

40-759 Katowice, ul. Sielska 10 w terminie do dnia 30.07.2021r.

W załączeniu – specyfikacja istotnych warunków zamówienia, wzór umowy na roboty budowlane oraz przedmiar robót.

Osoby do kontaktu w tej sprawie:

Wojciech Przepióra, tel. +48516086604 w.przepiora@nieruchomosci-akces.pl