WM Polaka 2-2A w Świętochłowicach

Wspólnota Mieszkaniowa  przy ul. Polaka 2-2A w Świętochłowicach ogłasza konkurs ofert na:

WYKONANIE REMONTU ELEWACJI ORAZ STROPU NAD PIWNICĄ BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO PRZY UL. POLAKA 2-2A W ŚWIĘTOCHŁOWICACH.

Oferty należy składać w siedzibie Administratora: AKCES-Obsługa Nieruchomości Sp. z o.o. 40-759 Katowice, ul. Sielska 10 w terminie do dnia 4 września 2023r. do godz. 14.00

W załączeniu – specyfikacja istotnych warunków zamówienia, wzór umowy na roboty budowlane oraz przedmiar robót.

Osoby do kontaktu w tej sprawie:  Wojciech Przepióra tel. 516 086 604 w.przepiora@nieruchomosci-akces.pl