WM Przemysłowa 1B

Wspólnota  Mieszkaniowa  przy ul. Przemysłowej 1 B  w Jaworznie ogłasza konkurs ofert na:

Termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z pracami towarzyszącymi  przy ul. Przemysłowej 1 B w Jaworznie

Oferty należy składać  na adres e-mail  Administratora: AKCES-Obsługa Nieruchomości Sp. z o.o. 40-759 Katowice, ul. Sielska 10 w terminie do dnia 30.04.2021 r. do godz. 14.00

Adres e-mail biuro@nieruchomosci-akces.pl

W załączeniu – specyfikacja istotnych warunków zamówienia, wzór umowy na roboty budowlane oraz przedmiary robót.

Osoby do kontaktu w tej sprawie: 

Inspektor nadzoru Janusz Darowski  – jdarowski@interia.pl lub j.darowski@nieruchomosci-akces.pl