WM Zacisze 1AB w Jaworznie

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Zacisze 1AB w Jaworznie ogłasza konkurs ofert na:

„Wykonanie remontu chodnika wraz z wykonaniem ogrodzenia przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Zacisze 1AB w Jaworznie.”

Oferty należy składać w siedzibie Administratora: AKCES-Obsługa Nieruchomości Sp. z o.o. BOK Jaworzno ul. Św. Wojciecha 2, 43-600 Jaworzno w terminie do dnia 30.07.2021r.

W załączeniu – dokumentacja budowlana, rzuty sytuacyjne oraz przedmiar robót.

Osoby do kontaktu w tej sprawie: 

Opiekun budynku p. Iwona Motulewska i.motulewska@nieruchomosci-akces.pl tel. 501865975

Inspektor Nadzoru p. Janusz Darowski j.darowski@nieruchomosci-akces.pl tel. 501745933