Obsługa finansowo-księgowa

Obsługa finansowo-księgowa

  • prowadzenie ewidencji księgowej
  • przygotowywanie deklaracji na gospodarowanie odpadami
  • przygotowywanie sprawozdań finansowych
  • przygotowywanie deklaracji podatkowych
  • rozliczanie pożytków
  • rozliczanie mediów