Obsługa Nieruchomości Komercyjnych

Obsługa Nieruchomości Komercyjnych

 • prowadzenie spraw związanych z najmem lokali, w tym zawieranie umów najmu
 • pozyskiwanie nowych najemców
 • kontrola wpłat i prowadzenie windykacji
 • rozliczanie kaucji
 • rozliczanie mediów
 • prowadzenie rachunków bankowych
 • prowadzenie dokumentacji technicznej, eksploatacyjnej i finansowej
 • zlecanie kontroli technicznych
 • zlecanie bieżących napraw i konserwacji
 • przygotowywanie planów remontowych i nadzór nad ich realizacją
 • organizacja konkursów ofert i negocjacje ofert
 • pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania i pożytków
 • ubezpieczenie nieruchomości