obsługa wspólnot mieszkaniowych

obsługa wspólnot mieszkaniowych

 • kierowanie sprawami wspólnoty i reprezentowanie jej na zewnątrz
 • aktualizacja stanu prawnego nieruchomości
 • prowadzenie dokumentacji technicznej, eksploatacyjnej i finansowej
 • zawieranie i rozwiązywanie umów w imieniu i na rzecz wspólnoty
 • zlecanie wykonania dokumentacji technicznej i projektowej
 • zlecanie kontroli technicznych
 • zlecanie bieżących napraw i konserwacji
 • przygotowywanie planów remontowych i nadzór nad ich realizacją
 • organizacja konkursów ofert i negocjowanie ofert
 • pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania i pożytków
 • ubezpieczenie nieruchomości
 • rozliczanie mediów
 • prowadzenie rachunków bankowych
 • prowadzenie ewidencji księgowej i sporządzanie sprawozdań finansowych
 • przygotowywanie projektów uchwał i innych aktów normatywnych
 • obsługa i prowadzenie zebrań
 • kontrola wpłat i prowadzenie windykacji