Obsługa techniczna

Obsługa techniczna

  • prowadzenie usługi dyżuru awaryjnego 24/7
  • wykonywanie bieżących napraw i konserwacji
  • wykonywanie kontroli technicznych (roczne i pięcioletnie przeglądy ogólnobudowlane), przeglądy instalacji p. poż., przeglądy wentylacji, przeglądy bram.
  • montaż i wykonywanie odczytów wodomierzy radiowych
  • prowadzenie nadzoru nad pracami budowlanymi
  • sporządzanie i weryfikacja kosztorysów inwestorskich