O firmie

AKCES-Obsługa Nieruchomości Sp. z o.o.
ul. Sielska 10,
40-759 Katowice
tel.: 32 203-45-37
fax: 32 203-73-80
mail: biuro@nieruchomosci-akces.pl
NIP: 6342620281

Rachunek bankowy: 14 1050 1214 1000 0023 0588 3759
Spółka zarejestrowana przez: SĄD REJONOWY W KATOWICACH nr KRS 0000265926

Kapitał zakładowy 50.000zł w całości wpłacony