WM Bronisławy 21

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Bronisławy 21 w Katowicach ogłasza konkurs ofert na wykonanie remontu połaci dachowej. W załączeniu przedmiar robót.

Termin składania ofert: do 8 marca 2024r. do godz. 14.00

Miejsce składania ofert: AKCES-Obsługa Nieruchomości Sp. z o.o. ul. Sielska 10, 40-759 Katowice.

Osoba do kontaktu: Pan Janusz Darowski tel. 501 745 933, e-mail: j.darowski@nieruchomosci-akces.pl

Oferty można również przesyłać drogą mailową na adres: biuro@nieruchomosci-akces.pl