WM Matejki 4

Wspólnota  Mieszkaniowa  przy ul. Matejki 4 w Katowicach  ogłasza konkurs ofert na:

wykonanie prac związanych z wykonaniem indywidualnego ogrzewania lokali piecami gazowymi w miejsce dotychczasowej lokalnej kotłowni węglowej w budynku przy ul. Matejki 4 w Katowicach.

Oferty należy składać  na adres Administratora: AKCES-Obsługa Nieruchomości Sp. z o.o. 40-759 Katowice, ul. Sielska 10 w terminie do dnia 26.04.2024r. do godz. 14.00 lub mailem na niżej wskazany adres:

Adres e-mail – biuro@nieruchomosci-akces.pl

W załączeniu – specyfikacja istotnych warunków zamówienia, wzór umowy na roboty budowlane, przedmiary robót, dokumentacja projektowa.

Osoby do kontaktu w tej sprawie: 

p. Zenon Żelawski, z.zelawski@nieruchomosci-akces.pl tel. 32 203 45 37